Kód poplatku za prihlášku uah

3744

s priloženou kópiou dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a s podpísaným tlačivom: Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (tlačivo je uverejnené na mieste, kde je aj elektronická prihláška).

2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uve-dená výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia). Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej fakulty aj riadne Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky, majú zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu FiFUK2021, ktorý si uplatní pri prihlasovaní sa na NPS. V případě dotazů nás prosím kontaktujte. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu). Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

  1. Skychain cena
  2. Ktoré banky ponúkajú víza
  3. Mapovať sieťovú jednotku

5. študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy, prospech dosiahnutý na strednej škole, na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole, nalepením priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, dátum a prihlášku podpíše. originál / kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu – originál / kópiu si odložte!!!). Poukážku je potrebné prilepiť. Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

IBAN kód: SK71 0900 0000 0002 3298 9524 GIBASKBX 4.3. Platbu je potrebné uskutočniť do piatich dní od registrácie, najneskôr však tri dni pred uzávierkou registrácie. 4.4. Vrátenie poplatku za skúšky Goetheho inštitútu vo výške 75% z poplatku je možné len v prípade, ak

Kód poplatku za prihlášku uah

Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš : 50% poplatku za medzinárodné podanie Dôležité. Z dôvodu aktuálne prebiehajúcej pandémie fakulta príjme na bakalárske a magisterské štúdium všetkých uchádzačov..

#študenti MBA štúdium za zvýhodnenú cenu pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity (15.02.2021) #pre_uchádzačov Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu (12.02.2021) #pre_uchádzačov Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu (05.02.2021)

Kód poplatku za prihlášku uah

vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za prijímacie konanie. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. za prijímacie konanie na 1., resp. 2.

Potvrdenú prihlášku vytlačte (kliknite na tlačidlo „Prihláška“ a PDF súbor s prihláškou sa stiahne do počítača) a podpíšte a riadne odlož. 2. Po kliknutí na „Príkaz na úhradu“ sa do počítača stiahne PDF súbor s informáciami k úhrade poplatku za prijímacie konanie (40 eur).

Kód poplatku za prihlášku uah

Venujte pozornosť kompletnému s priloženou kópiou dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a s podpísaným tlačivom: Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (tlačivo je uverejnené na mieste, kde je aj elektronická prihláška). Prijatá (uhradená) - VŠ potvrdila príjem poplatku za prijímaciu škúšku Prijatá (vrátená) - VŠ vrátila prihlášku (zistila chýbajúce alebo nesprávne údaje) Technická a informačná podpora V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať podporu pre uchádzačov 24/7 prostredníctvom Potvrdenú prihlášku spolu s nalepeným dokladom/kópia (ústrižkom) o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošlite na príslušnú vysokú školu. Nezabudnite si originál ústrižku odložiť. o Potvrdenú prihlášku spolu s nalepeným dokladom (ústrižkom) o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošlite na príslušnú vysokú školu. Nezabudnite si originál / kópiu ústrižku odložiť.

poplatok za el. prihlášku (príkaz na úhradu). Upozornenie: Pred vytlačením prihlášky si nastavte okraje tak, aby sa tlačila každá strana na jeden list. 2. Prihlášku podpíšte a spolu s potrebnými prílohami a potvrdením o zaplatení poplatku odošlite na adresu konkrétnej fakulty (podľa pokynov v informáciách o prijímacom Poplatok za papierovú prihlášku je 50 €. Dôležité údaje, ktoré uchádzač musí uviesť v prihláške: - všetky požadované osobné údaje, - názov študijného programu, o ktorý má záujem, - forma štúdia - denné štúdium, - metóda štúdia - prezenčná, - rok maturitnej skúšky, - kód strednej školy, Three Wells B&B Llandrindod Wells, Spojené kráľovstvo. Veľký online katalóg umiestnení s fotografiami.

Po kliknutí na „Príkaz na úhradu“ sa do počítača stiahne PDF súbor s informáciami k úhrade poplatku za prijímacie konanie (40 eur). Poplatok je nutné uhradiť do 31.3 Už dávno som zaplatil za prihlášku a stále mi píše červeným: „Poplatok za prihlášku nie je uhradený“. Poplatok za prihlášku sa Vá u v e-prihláške zobrazí ako uhradeý, až keď študijá referetka bude uať fyzicky pred sebou doklad a oz vačí to v systé ue, čo uôže trvať iekoľko dí. 4.

Sep 14, 2014 · Kód študijného odboru predstavuje 7-ciferné číslo, ktoré je možné napísať podľa vysvedčenia o maturitnej skúške tak, že uchádzač odpíše kód študijného odboru a za ním kód zamerania. Ak je na maturitnom vysvedčení uvedený 5-ciferný kód študijného odboru bez zamerania, doplní sa tento kód sprava nulami. Vypĺňame prihlášku na vysokú školu! Pomaly, ale isto sa blíži obdobie pre posielanie prihlášok na vysoké školy. Prihlášku na VŠ môžete kúpiť v každom lepšom papierníctve, určite ju ale budú mať v predajni Ševt (keďže ich tlačia). Viaceré školy už ponúkajú možnosť poslať prihlášku elektronickou formou.

môžem dostať peniaze z paypalu_
ako kúpiť dom za bitcoin
pre e verzia histórie
koľko je 20 dolárov v gbp
ako skontrolovať, či je e-mail platný v pythone -
prečo je bitcoinový etf dôležitý
je karatbars pyramídová hra

Zastavenie prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa zastaví, ak prihláška: je zaslaná po termíne uzávierky. nie je úplná, resp. neobsahuje overiteľné údaje (prílohy; fotokópie vysvedčení, ), nie je uhradený poplatok za prijímacie konanie. Poplatky za prijímacie konanie. Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom.

stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1.